hinh 2
Hình 1

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH


  • Quản lý vận hành bảo trì hệ thống thoát nước, thu gom nước thải
  • Quản lý vận hành bảo trì trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải
  • Xây dựng các công trình: kỹ thuật hạ tầng đô thị, cấp thoát nước, xử lý nước thải, xử lý ô nhiễm môi trường, dân dụng, công nghiệp, cầu đường
  • Khảo sát, tư vấn, thiết kế các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; công trình cấp thoát nước, xử lý nước thải, xử lý ô nhiễm môi trường, dân dụng, công nghiệp, cầu đường
  • Đánh giá tác động môi trường; thí nghiệm, phân tích đánh giá chất lượng nước thải, khí thải, chất thải; dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ
  • Khảo sát đánh giá chất lượng mạng lưới cấp thoát nước bằng thiết bị camera điều khiển từ xa -CCTV
  • Sản xuất, kinh doanh vật tư chuyên ngành nước và xử lý nước thải
  • Kinh doanh địa ốc, đào tạo dạy nghề